Zovem se Crveno

Ne smatram da sam uvrnut kad ulicom razgovaram sa kućama i drvećem kao sa živim bićima. Kada namigujem travi. Kada masem nekom oblaku...

08.04.2010.

Onda - Najezda trome krvi bi.

O tome pjesme neće biti.
Samo će vječnik usnuloga oka, krišom da se pita:
Šta to biješe skriveno, ispod kože njene zarobljeno, što kao larva svoj preobražaj traži, u jednom biću kojeg' još ne vidje ?

Zovem se Crveno