Zovem se Crveno

Ne smatram da sam uvrnut kad ulicom razgovaram sa kućama i drvećem kao sa živim bićima. Kada namigujem travi. Kada masem nekom oblaku...

12.07.2011.

Nakon godinu i .... Otprilike.

Saluti !

Zovem se Crveno